Follow

Hvordan laver man gentagelser af et møde?

Der findes to måde at lave gentagelse af møder på. Det ene er i Outlook og det andet er i Pronestor.

Nedenunder vises begge eksempler:

Outlook add-in

Hvis man har booket sit møde via Outlook add-in, så skal gentagelsen også laves via Outlook og ikke i Pronestor.

Man åbner det møde man har booket i sin kalender, og klikker på gentagelse.

 

Når man har oprettet sin gentagelse af mødet, så kommer Pronestor knappen til at blive vist som et udråbstegn. Når man kører musen over knappen, så gør den bookeren opmærksom på, at man skal huske at gemme sit møde, og så vil disse ændringer også træde i kræft i Pronestor også.

I Pronestor under mødebestillinger vil man kunne se nedenstående billede af et møde, der gentages:

 

Læg mærke til, at gentagelsesikon også fremtræder i Pronestor.

Pronestor

Hvis man har booket sit møde via Pronestor, så skal man lave gentagelsen af mødet i selve løsningen.

Under mødebestillinger vil man kunne se de møder, der er booket.

Hvis man trykker på sidste ikon, så vil man kunne oprette en gentagelse af mødet.

Et nyt vindue vil blive åbnet, og der skal man igennem punkt 1-5, hvor man skal bl.a. vælge gentagelsestype, specificer gentagelsesmønster, vælge hvornår det skal starte og slutte og godkende det.

Dette ser således ud:

 

Når man har været igennem de forskellige punkter, så har man oprettet gentagelsen af mødet.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk