Follow

Hvad viser startbilledet – tegn og symboler?

Når du er logget ind, vil startbilledet vise dig 3 forskellige faner, nemlig ”Mødebestillinger”, ”Planlægning” og ”Mine indstillinger”.

Fanen ”Mødebestillinger” giver et godt overblik over, hvilke møder man har planlagt, og man kan vælge hvilken periode, man ønsker at se.

 

Nederst i billedet ser man de møder, der er booket i den pågældende periode. Man kan her se information om selve mødet samt redigere mødet. Redigering foretages på ”knapperne” yderst til højre under ”Handling”:

Selve knapperne ser således ud:

 

 

  • Hvis man klikker på luppen vil selve mødet åbne sig, og man vil kunne se detaljerne.
  • Klikker man på skraldespanden, vil mødet blive slettet.
  • Hvis man klikker på ”papiret” med en grå eller grøn pil foran, får man mulighed for at flytte tidspunktet for mødet – bemærk, at de grå pile betyder, at mødet har fundet sted, og det kan derfor ikke flyttes. Den grønne pil betyder, at mødet endnu ikke er afholdt, og det kan derfor flyttes.
  • Klikker man på ”papiret” med 2 grønne pile foran, får man mulighed for at lave mødet til et gentaget møde. Det betyder, at man kan angive, at dette møde skal finde sted flere gange med et fast interval. Når man klikker på dette ikon kommer der en dialogboks op, og her kan man definere hvor ofte mødet skal gentages.

 

 

Vælg de indstillinger der ønskes for mødet, og mødet, lokalet og evt. forplejning vil blive gentaget som man ønsker det. Mere om dette kan læses under ”gentagelse af mødet”.

Hvis der er dage, hvor det valgte mødelokale ikke er ledigt, vil man modtage en mail med information om, hvilke dage det drejer sig om. Man kan så gå ind på de specifikke datoer og finde et andet mødelokale. Evt. inviterede deltagere vil se hvilke lokaler, møderne skal afholdes i.

Fanen ”Planlægning” giver dig mulighed for at booke et mødelokale samt evt. forplejning til. Dette kommer der mere information om i næste afsnit.

Fanen 'Mine indstillinger' giver dig mulighed for at se dine stamdata samt standardindstillinger:

 

Under ”Stamdata” kan man se de oplysninger, der er registreret. Bemærk, at adgangskoden aldrig vises, men man kan ændre det, hvis man ønsker det. En ændring her vil dog medføre, at man ikke længere genkendes på baggrund af ens profil til Windows, men at man selv taster (og husker) sin adgangskode.

Hvis der er mere end én lokation, kan man her vælge hvilken lokation, der skal være ens primære lokation. Den valgte lokation vil altid stå som udgangspunkt for møder, men det kan selvfølgelig ændres hvis man skal booke et møde på en anden lokation. 

Under ”Standardindstillinger” kan man vælge, hvilke oplysninger der kan være for-udfyldt hver gang, man opretter et møde.

Skal der altid angives en 'Betaler' (dvs. den afdeling/cost center eller lign. som skal betale de omkostninger, der evt. er forbundet med mødet), kan man vælge, at den relevante afdeling/cost center er udfyldt på forhånd. Vælg den rette 'Betaler' her, og den vil være med på alle møder, man opretter. Man kan selvfølgelig ændre til en anden 'Betaler' på specifikke møder, hvis dette bliver relevant.

Kræves der en 'Betalingsnote', hver gang der oprettes et møde, kan man også vælge den her, og den vil være på alle møder, du opretter – og kan selvfølgelig ændres, hvis nødvendigt.

Skal der registreres, om der er tale om interne eller eksterne møder, kan dette også vælges her, på samme vilkår som for de andre felter.

Skal der stå en Note for mødetypen, kan du også vælge en standard her.

Du kan vælge hvilket sprog du ønsker at have i Pronestor, samt om/hvornår du ønsker en påmindelse for dine møder.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk